EKUS - řešení pro každý úřad

 
    Pro podporu  procesů,  souvisejících s tvorbou a evidencí  usnesení samosprávy vyvinula  firma  HVS Group a.s.  ve  spolupráci  s Magist- rátem města Olomouce informační systém EKUS. 
 
    Systém je v provozu  od roku 1997 a  je postupně  rozšiřován dle potřeb samosprávy. Aktuální verze systému EKUS uživatelům  mimo  jiné umožní tyto hlavní  činnosti:
· připravit zprávu pro jednání rady a zastupitelstva,
· připojit ke každé zprávě dokumenty libovolného typu,
· evidovat schválená usnesení,  programy jednání, důvodové zprávy,    · schválená usnesení, programy jednání, důvodové zprávy,související 
  usnesení, ustálené formulace, termíny jednání, osoby,
· revokovat a archivovat usnesení,
· evidovat   průběh   plnění  úkolů,
· vyhledat usnesení  nebo  úkol jednoduchým způsobem, bez  znalosti   funkcí matematické  logiky,
· zkompletovat a vytisknout dokumenty  ve formátu  MS Word,
· odeslat  odpovědným   osobám  informaci  o  přidělení   úkolu,
. přidat  k  usnesení  z  jednání  samosprávy i  zápis  z jednání,
. prohlížet  schválená usnesení a přidělené úkoly  v Intranetu.  

 

    Informační  systém  EKUS  v  letošním  roce  nabízíme   ve  verzi EKUS2002. Systém  EKUS  je v  této verzi vytvořen  v prostředí MS Visual Studio s vývojovými nástroji Visual Basic a InterDev. Systém poskytuje   vlastní   hierarchii   uživatelů  a  skupin  s  přidělováním  práv,  kterými  se řídí nejen  přístup k jednotlivým  částem aplikace,  ale  i  k  jednotlivým  materiálům  a  výstupům  včetně   připojených dokumentů.  Základním   databázovým   strojem   systému  EKUS  je MS SQL Server  (verze 7.0, resp. 2000).  Pro přístup k  databázi  je  použita ADO a  OLE DB technologie,  což umožňuje  síťové  i  lokální  nasazení  s  jinými  databázovými  stroji  (dodáváme  nasazení  na Access, Oracle). Vybrané části informačního systému poskytují intranetové/internetové rozhraní.
 
    V  druhé  polovině  roku  2002   proběhlo  na   základě  smlouvy s Odborem  informatizace  veřejné správy  MV ČR  testování  systému EKUS na krajích,  které o tento systém  projevily zájem.  Na základě hodnocení  těchto krajů  vydal  Odbor informatizace veřejné  správy  MV ČR  v  prosinci 2002  své stanovisko  o možnosti využití systému EKUS na krajských úřadech. 
 
    V současné době se připravuje nová verze systému EKUS s ozna- čením NET.  Tato verze bude akceptovat  nejen  odborné požadavky uživatelů na krajských úřadech. V technologické oblasti využití bude nabízet  propojení  úkolů  s úkoly  aplikace MS Outlook, integraci se správou uživatelů v Active Directory a rozšíření možností intraneto- vého / internetového  přístupu  k   vybraným  částem  informačního systému. Celý systém je kompletně převáděn do prostředí technolo- gie Microsoft .NET, což umožní snadnější údržbu a rozvoj systému a vyšší   bezpečnost  přístupu  k  údajům  spravovaným  informačním systémem EKUS.
 
    Podrobné  informace  o  systému EKUS  si  můžete  stáhnout  zde. Stáhnete si .pdf soubor, který  je díky své velikosti komprimován do  samorozbalovacího .exe souboru.