Projekty:

 

Ministerstvo zemědělství ČR (MZe)

V rámci resortu MZe ČR se podílíme na tvorbě části informačního systému pro tyto instituce:
 

  Státní veterinární správa ČR

  Ústřední kontrolní a výzkumný ústav zemědělský

  Odbor zemědělské výroby MZe

  Státní rostlinolékařská správa

 

EKUS

Informační systém pro samosprávu.
 

POSAP

Informační systém pro evidenci pojistných smluv a provizí.
 

EM-ZET Přerov

Servisní podpůrné aplikace pro podvojné a jednoduché účetnictví 
a mzdy.