POSAP - pomoc pro finančního makléře

 
     Tento informační systém vyvinula firma HVS Group a.s. pro zpra-
cování a evidenci  pojistných  smluv  včetně  provizí  z těchto smluv. 
Celý systém  byl vyvinut  ve spolupráci s finanční a pojišťovací spo-
lečností  WIASS ČR s.r.o.  Rutinně je v provozu od konce roku 2000.
 
     Informační systém POSAP umožňuje:
· evidovat klienty a pojistné smlouvy,
· evidovat provize očekávané  i zaplacené,
· po zaplacení provizí  pojišťovnou oznámit makléřům vzniklý nárok 
  na provize včetně rozpisu pojistných smluv, za které nárok vzniká,
· evidovat vyplacené provize,
· evidovat pojistné události v rámci klienta, pojistné smlouvy a mak- 
  léře,
· vyhledávat klienta,  pojistku nebo  pojistnou událost jednoduchým
  způsobem, bez znalosti funkcí matematické logiky,
· vytisknout dokumenty a sumáře ve formátu MS Word.
 
     Informační systém POSAP je vytvořen v prostředí MS Visual Stu-
dio s vývojovými nástroji  Visual Basic a  InterDev. Základním data-
bázovým strojem  informačního  systému  POSAP je MS Access. Pro
přístup  k databázi  je použita ADO a OLE DB technologie, což umož-
ňuje síťové i lokální  nasazení s jinými databázovými stroji.      
 
Další informace o informačním systému  POSAP  si můžete stáhnout
zde. Stáhnete si .pdf soubor, který je díky své velikosti zkomprimo-
ván do samorozbalovacího .exe souboru.