Školení, Vzdělávání

 
     Především jako  komplexní součást  dodávek našich informačních
systémů zajišťujeme v rámci činností našeho školícího střediska kva-
litní vzdělávací kurzy.
     Naše zákazníky  připravujeme nejen  na používání  speciálního in-
formačního systému,  ale zajišťujeme  speciálními  kurzy vzdělávání
našich  zákazníků  od prvního kontaktu  s počítačem  až po speciální
kurzy zaměřené  na  programování (Visual Studio),  systémový soft-
ware  (Windows 2000, XP)  i aplikační  software (Office 2000, XP) 
a další.
 
     Volné termíny našeho školícího střediska s možností uskutečnění
dohodnutého kurzu s Vámi dohodneme na naší e-mailové adrese:
 
hvsgroup@hvsgroup.cz